Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2015

 1. PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r..pdf
 2. PDFUchwała RIO nr 359-2015 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.pdf
 3. PDFSprawozdanie roczne za 2015 rok.pdf
 4. PDFSprawozdanie finansowe gminy Prószków za 2015 rok.pdf
 5. PDFOpinia RIO o sprawoazdaniu z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2015.pdf
   
Wersja XML