Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” - rok 2015.

 

 

Gmina Prószków informuje, że na podstawie złożonego w dniu 27.03.2015 r. wniosku na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków” w VI naborze 2015 r. otrzymała dotację (umowa dotacji Nr 114/2015/G-50/OZ-ZOA/D z dnia 16 lipca 2015 r.) na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

 

 Gmina Prószków na realizację w/w zadania uzyskała 82,63% dofinansowania, w tym:

 

Pozostałe środki tj. 4 214,27 zł – 17,37% pochodziły z budżetu  Gminy Prószków.

 

 

W trakcie realizacji zadania z terenu gminy usunięto 2138,45 m2 wyrobów zawierających azbest o łącznej masie 28,9 Mg.

Wersja XML