Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków".

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Numer referencyjny: 2015-116692, data przekazania: 01.09.2015.

 

Nr ogłoszenia opublikowanego: 2015/S 171-311275 dnia 04.09.2015

Dokumentacja przetargowa:

Modyfikacja z dnia 22.09.2015 r.:

PDFOgłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie.pdf
DOCXZmodyfikowany Formularz Oferty.docx
PDFZmodyfikowany wzór umowy.pdf
PDFOdpowiedź i modyfikacja z dnia 22 września 2015 r..pdf
 

PDFOgłoszenie opublikowane.pdf
PDFOpis przedmiotu zamowienia.pdf
PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
PDFUmowa powierzenia danych osobowych.pdf
PDFWzór umowy.pdf

DOCFormularze ofertowe.doc

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wywóz odpadów komunalnych 2015.pdf
PDFOgłoszenie o opublikowaniu przetargu.pdf

 

Wersja XML