Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

System geoinformatyczny w gminie Prószków

Wejście do systemu.

Metadane:

I. Obowiązująca dokumentacja planistyczna
1. Uchwała Nr XX/199/2000 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 16 października 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przysiecz (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 71 z dnia 28 listopada 2000 roku poz. 372)
     GML2000_199_XX_29_proszkow.gml (18,79KB)

2. Uchwała Nr XXIII/220/2000 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 27 grudnia 2000 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prószków. Dz. U. Woj. Opolskiego nr 7 z dnia 5 lutego 2001 roku poz. 28)
     GML2000_220_XXIII_40_proszkow.gml (41,08KB)

3. Uchwała Nr XXX/276/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 87 z dnia 28 września 2001 roku poz. 716)
     GML2001_276_XXX_24_proszkow.gml (16,80KB)

4. Uchwała Nr XXXI/291/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 24 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 104 z dnia 9 listopada 2001 roku poz. 868)
     GML2001_291_XXXI_26_proszkow.gml (17,50KB)

5. Uchwała Nr XL/349/2002 Rady Gminy Prószków z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 57 z dnia 27 czerwca 2002 roku poz. 792)
     GML2002_349_XL_17_proszkow.gml (12,54KB)

6. Uchwała Nr XLI/361/2002 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Opole-Folwark I". (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 88 z dnia 2 września 2002 roku poz. 1191)
     GML2002_361_XLI_18_proszkow.gml (15,67KB)

7. Uchwała Nr XLI/362/2002 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Folwark. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 88 z dnia 2 września 2002 roku poz. 1192)
     GML2002_362_XLI_19_proszkow.gml (9,87KB)

8. Uchwała Nr XLIII/381/2002 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 7 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Prószkowska. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 136 z dnia 30 grudnia 2002 roku poz. 2042)
     GML2002_381_XLIII_35_proszkow.gml (19,95KB)

9. Uchwała Nr X/69/2003 Rady Gminy Prószków z dnia 1 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Kuźnia. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 79 z dnia 10 października 2003 roku poz. 1524)
     GML2003_69_X_16_proszkow.gml (21,91KB)

10. Uchwała Nr XVII/119/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzowice (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 33 z dnia 19 maja 2004 roku poz. 997)
     GML2004_119_XVII_22_proszkow.gml (9,66KB)

11. Uchwała Nr XXXVIII/322/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Opole - Folwark I", w zakresie zmiany przebiegu obwodnicy drogowej wsi Chrzowice (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 12 z dnia 14 luty 2006 roku poz. 389)
     GML2005_322_XXXVIII_27_proszkow.gml (9,86KB)

12. Uchwała Nr XLII/360/2006 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 42 z dnia 22 czerwca 2006 roku poz. 1350)
     GML2006_360_XLII_20_proszkow.gml (12,09KB)

13. Uchwała Nr VII/62/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 46 z dnia 21 czerwca 2007 roku poz. 1562)
     GML2007_62_VII_10_proszkow.gml (9,35KB)

14. Uchwała Nr VIII/68/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rozwojowych dla działalności produkcyjno - usługowych w obrębie wsi Zimnice Wielkie i Zimnice Małe, gmina Prószków (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 54 z dnia 18 lipca 2007 roku poz. 1728)
     GML2007_68_VIII_15_proszkow.gml (13,79KB)

15. Uchwała Nr VIII/67/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 54 z dnia 18 lipca 2007 roku poz. 1727)
     GML2007_67_VIII_140_proszkow.gml (6,35KB)

16. Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząszczyce (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 87 z dnia 9 sierpnia 2011 roku poz. 1129)
     GML2011_64_VIII_14_proszkow.gml (11,26KB)

17. Uchwała Nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Małe, gmina Prószków. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 85 z dnia 4 sierpnia 2011 roku poz. 1108)
     GML2011_63_VIII_32_proszkow.gml (11,50KB)

18. Uchwała Nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki, gmina Prószków. (Dz. U. Woj. Opolskiego nr 136 z dnia 7 grudnia 2011 roku poz. 1653)
     GML2011_71_X_31_proszkow.gml (12,81KB)

19. Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Boguszyce i Źlinice, gmina Prószków (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 3 lipca 2012 roku poz. 937)
     GML2012_134_XVIII_30_proszkow.gml (11,65KB)

20. Uchwała Nr XXI/163/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, przez który przebiega trasa napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice - Hermanowice wraz z wcięciem GPZ Gracze na terenie gminy Prószków. (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 14 listopada 2012 roku poz. 1577)
     GML2012_163_XXI_28_proszkow.gml (18,61KB)

21. Uchwała NR X/70/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 6 października 2015 roku poz. 2150)
     GML2015_70_X_6766_proszkow.gml (7,80KB)

22. Uchwała NR XXXVI/326/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 21 marca 2018 r. poz. 791)
     GML2018_326_XXXVI_13406_proszkow.gml (11,06KB)

23. Uchwała nr XL/368/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
     TIFZ01_2018_368_XL_mapa.tif (42,37MB)
     TIFMPZP_PROSZKOW_UCHWALENIE_nowy.tif (12,90MB)
     TIFMPZP_Arkas_rysunek.tif (1,17MB)
     JPEGMPZP_Arkas_legenda.jpeg (186,93KB)

24. Uchwała nr XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 19 lipca 2018 roku poz. 2191) zmieniona uchwałą Nr XXVII/185/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 października 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2020 r. poz. 3172) zmieniona uchwałą Nr XXIX/208/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2021 r. poz. 66)
     GML2018_368_XL_13887_proszkow.gml (36,77KB)

25. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków (uchwała nr IX/58/2019)
     GML2019_58_IX_studium_16991_proszkow.gml (50,86KB)

26. Uchwała nr XXVII/185/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych)
     GML2020_185_XXVII_18700_proszkow.gml (7,51KB)

27. Uchwała nr XXIX/208/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej)
     GML2020_208_XXIX_18800_proszkow.gml (35,42KB)

28. Uchwała nr XLVI/347/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenu usług publicznych i terenu usług sportu i rekreacji) (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 1 lipca 2022 r. poz. 1900)
     GMLZalacznik_3.gml (6,56KB)

29.
     TIFF4100pr Górki uchwała załącznik 1.tiff (2,39MB)
     TFW4100pr Górki uchwała załącznik 1.tfw (103,00)


II. Przystąpienia
1. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego – stwierdzenie nieważności uchwały nr XXVIII/195/2020
     PDFIN.I.743.81.2020.KM RN zm.mpzpPrószków.pdf (187,72KB)
     ZIPappXXVIII.195.2020.zip (11,51KB)

2. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki:   
     XMLmpzp Złotniki przystąpienie.xml (7,42KB)

3. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (XXVII/186/2020)
     GMLAPP.gml (5,60KB)
     TIFFgranica obszaru objętego planem(1).tiff (47,62MB)
     TFWgranica obszaru objętego planem(1).tfw (101,00)

4. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług publicznych we wsi Chrzowice.
     XMLXXXVIII.271.2021_rys1.xml (1,99KB)
     GFSXXXVIII.271.2021_app_przystapienie.gfs (7,36KB)
     GMLXXXVIII.271.2021_app_przystapienie.gml (6,62KB)
     XMLXXXVIII.271.2021_doc1.xml (2,39KB)
     XMLXXXVIII.271.2021_p1.xml (3,15KB)

5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki III (XLVI/346/2022)
     TIFXLVI_346_2022_obszar.tif (33,19MB)

6. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząszczyce (XXXVIII/272/2021)
     XMLDoc1.xml (1,77KB)
     XMLP1.xml (10,35KB)
     XMLRys1.xml (1,83KB)
     GMLCHRZĄSZCZYCE.gml (12,97KB)

7. Przystąpienie do sporządzenia zminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice
    (XXIX/209/2020 -  zmieniony uchwałą XXX/218/2021)
     XMLDoc1.xml (1,64KB)
     GMLJAŚKOWICE.gml (7,71KB)
     XMLP1.xml (5,21KB)
     XMLRys1.xml (1,83KB)

8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki II (XXXIV/247/2021)
     GMLGÓRKI_II.gml (7,50KB)
     XMLP1.xml (4,90KB)
     XMLRys1.xml (1,82KB)
     XMLDoc1.xml (1,76KB)