Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa dotyczące zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 414 na odcinku Górki - Chrząszczyce".

Treść obwieszczenia: PDFInformacja o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa drogi woj. nr 414.pdf

Sprostowanie obwieszczenia: PDFSprostowanie obwieszczenia.pdf

Treść obwieszczenia:PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wcięciu postępowania, prośbie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wyrażonych opiniach, postanowieniu stwierdzającym brak konieczności przeprowadzania oceny.pdf

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego:

PDFZawiadomienie z dnia 24 lipca 2015 r. o zakończeniu postępowania.pdf

PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 5.08.2015 r..pdf

 

 

Wersja XML