Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Prószków"

PDFOgłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante.pdf

 


Nr ogłoszenia:

ID:2015-073012 z dnia 02.06.2015 r.

PDFOgłoszenie dodatkowych informacji.pdf

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

PDF2015-OJS106-193105-pl.pdf

Dodatkowe informacje- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

PDF2015-OJS107-194215-pl.pdf

Informacja o przeprowadzonych negocjacjach.

PDFInformacja o przeprowadzonych negocjacjach.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

PDF2015-OJS121-221232-pl.pdf
 

 

 

 


 

 

Wersja XML