Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa drogi gminnej w Złotnikach ul. Zimnicka"

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Budowa drogi gminnej w Złotnikach ul. Zimnicka".

 

Numer ogłoszenia BZP: 51129-2015 ; data zamieszczenia: 13.04.2015 r.

 

Dokumentacja przetargowa:

DOCFormularze Ofertowe.doc
DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
DOCXSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Złotniki ul. Zimnicka.docx
DOCXWzór umowy ul. Zimnicka.docx

PDFPismo z dnia 11.05.2015 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Dokumentacja techniczna:

PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.pdf
PDFD.01.01.01 Roboty pomiarowe.pdf
PDFD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.pdf
PDFD.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.pdf
PDFD.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem.pdf
PDFD.04.03.01-Oczyszczenie i skropienie.pdf
PDFD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.Wymag ogólne.pdf
PDFD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan.pdf
PDFD.05.03.05a-Nawierzchnia z BA w-wa ścieralna wg WT 1 i 2 z 2010r.pdf
PDFD.05.03.05b-Nawierzchnia z BA w-wa wiążąca+wyrównawcza wg WT 1 i 2 z 2010r.pdf
PDFD.06.01.01-Umocnienie skarp, rowów (humusowanie).pdf
PDFD.06.04.01 rowy (w przyp.rob.rem. i utrzym.).pdf
PDFD.08.01.01-Krawężniki betonowe.pdf
PDFD.08.05.01-Ścieki z elem.prefabrykowanych.pdf
PDFkorytko ściwekowe 50x25x8.pdf
PDFniweleta.pdf
PDFokładka.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU.pdf
PDFprzekrój A-A.pdf
PDFprzekrój B-B.pdf
PDFszczególy krawężnika.pdf
PDFszczegół odwodnienia.pdf
PDFZagospodarowanie.pdf
PDFZłotniki - ul Zimicka 2015 przedmiar.pdf
XLSZłotniki - ul.Zimicka 2015 ofertowy.xls
 

Wersja XML