Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr RO.0050.66.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.1.2015.ZA/

Burmistrz Prószkowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej składającą się z działki oznaczonej numerem 920 z ark.m. 8 o powierzchni 0,4210 ha, obrębu Ligota Prószkowska, gm. Prószków.

Treść zarządzenia:DOCZarządzenie Nr 0050.66.2015 z dnia 03.04.2015 r. II przetarg.doc

Wersja XML