Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"

 

Numer ogłoszenia BZP: 22341 - 2015 ; data zamieszczenia: 19.02.2015 r.

 

Dokumentacja przetargowa:

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
DOCXSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.docx
DOCFormularze Ofertowe.doc
DOCWZÓR UMOWY.doc

PDFPismo z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie skorygowania oczywistej omyłki pisarskiej..pdf
DOCSkorygowane Formularze Ofertowe.doc

PDFPismo z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie korekty omyłki pisarskiej we wzorze umowy.pdf

PDFInformacja z dnia 25 marca 2015 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Dokumentacja techniczna:

 

PDFPrószków PB.pdf

PDFPrószków PIE.pdf

PDFPrószków PIWKCO.pdf

XLSXPrószków Przedmiar EXCEL.xlsx

PDFSP Prószków Toalety ERCAD ZEROW przedmiar.pdf

PDFSP Prószków Toalety ERCAD ZEROW str tyt.pdf

ATHSP Prószków Toalety ERCAD ZEROWY.ath

PDFSTWiORB szkoła Prószków-bez pierwszej strony.pdf

 

 

Wersja XML