Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych

Miejski                                                                                                         Prószków, dnia 30-12-2014

Ośrodek Pomocy Społecznej

46-060 Prószków, ul. Opolska 17

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

    Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków wybrana została

 

Pani Anna Nawalska zamieszkała w Opolu.

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

 

   Pani Anna Nawalska spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka uzyskała najwyższą ilość punktów wykazując merytoryczną wiedzę, predyspozycje osobowe i umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku, na które przeprowadzany był nabór.

 

 

                                                                               Kierownik
                                                                               Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                               w Prószkowie
                                                                              /-/
                                                                               Małgorzata Chrynus

Wersja XML