Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 9 września 2014 r.

Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz
wysokości cen za te usługi.

PDFUchwała nr XLIII-342-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

PDFUchwała nr XLIII-343-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XLIII-344-2014.pdf

 

 

Wersja XML