Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa drogi ul. Dębowej w Ligocie Prószkowskiej"

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Budowa drogi ul. Dębowej w Ligocie Prószkowskiej.

Numer ogłoszenia BZP: 287006-2014; data zamieszczenia: 28.08.2014

Numer ogłoszenia BZP o zmianie ogłoszenia: 193263-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014

 

 

Dokumentacja przetargowa:

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCWzór umowy.doc

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc

DOCFormularze Ofertowa.doc

PDFModyfikacja z dnia 10.09.2014.pdf

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx

DOCZmodyfikowany wzór umowy ul. Dębowa.doc

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24 września 2014 r..pdf

DOCXOgłoszenie z dnia 03.10.2014 o udzieleniu zamówienia.docx
 

 

 

Dokumentacja techniczna:

- modyfikacja z dnia 10.09.2014 r.

XLSKosztorys ofertowy telekom..xls

PDFprzedmiar Telekom.pdf

PDFPW telekom LIGOTA PROSZKOWSKA.pdf

PDFST telekom LIGOTA PROSZKOWSKA.pdf

 


PDFSPECYFIKACJA.pdf

PDFPRZEDMIAR.pdf

DOCProjekt komplet elektryka.doc

XLSXnorma kosztorys.xlsx

PDFLIGOTA Dębowa ślepy inwest-przedmiar.pdf

XLSKOSZTORYS OFERTOWY.xls

DOC5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.doc

 

- Projekt budowy:

PDFPrzekroje budowa.pdf

PDFProjrkt zagospodarowania 1 budowa.pdf

PDFProjekt zagospodarowania 2 budowa.pdf

PDFOPIS TECH budowa.pdf

 

- Projekt remontu:

PDFOPIS TECH remont.pdf

PDForientacja.pdf

PDFPlan zagospodarowania 1 remont.pdf

PDFPlan zagospodarowania 2 remont.pdf

PDFPrzekroje remont.pdf

PDFzgłoszenie.PDF

 

 

 

 

 

Wersja XML