Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 22.08.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy BZP : 180453-2014 z dnia 22.08.2014

DOCXOgłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.docx

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

DOCXOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx

 

 

 

 

 

 

Wersja XML