Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dot. wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Prószków zaprasza do składania ofert na wykonanie: Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków

 

1. Zamawiający: Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków” zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 (http://pois.nfosigw.gov.pl/download/gfx/pois/pl/nfoopisy/372/1/5/zal_9_szczegolowe_zalecenia.doc) oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

3. Termin wykonania zamówienia: 31.10.2014r.

 

4. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

 

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub listownie do Urzędu Miejskiego w Prószkowie,
ul. Opolska 17 ,46-060 Prószków

lub pocztą elektroniczną na adres: .

Oferty przyjmowane będą do dnia: 11.08.2014r.

 

5. Kryteria oceny ofert: głównym kryterium oceny będzie kwota wynagrodzenia wykonawcy bez podatku od towarów i usług.

 

                                                                                                                                Kierownik Referatu Inwestycji

                                                                                                                                                    /-/

                                                                                                                                          Monika Czech

Wersja XML