Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - etap I".

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - etap I".

 

Numer ogłoszenia BZP: 160643-2014; data zamieszczenia: 23.07.2014

 

Dokumentacja przetargowa:

DOCWzór umowy.doc

DOCFormularze ofertowe.doc

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc

PDFPismo z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie unieważnienia postępowania.pdf

 

Dokumentacja techniczna:

PDFPrzedmiar robót etap I 2014.pdf

- projekt budowlano-wykonawczy:

PDFStrona tytułowa projektu budowlano - wykonawczego.pdf

PDFPlan sytuacyjny dla etapu I.pdf

PDFOpinia geotechniczna.pdf

PDFZał. nr 5 - Mapa ewidencyjna.pdf

PDFSpis załączników.pdf

PDFZał. nr 1 - Warunki techniczne.pdf

PDFZał. nr 2 - Warunki elektryczne.pdf

PDFZał. nr 3 - Decyzja Burmistrza Prószkowa.pdf

PDFZał. nr 4 - Opinia PZUDP w Opolu.pdf

PDFPBW Prószków opis techniczny sanitarna.pdf

PDF Spis załączników.pdf

PDFRys. nr 1 - Mapa poglądowa.pdf

PDFRys. nr 2 - Plan zagospodarowania terenu – branża sanitarna.pdf

PDFRys. nr 3.1 - Profil podłużny kolektora sanitarnego KS-1.pdf

PDFRys. nr 3.2 - Profil podłużny kolektora sanitarnego KS-1.1.pdf

PDFRys. nr 3.3 - Profil podłużny kolektora sanitarnego KS-1.1.1.pdf

PDFRys. nr 3.4 - Profil podłużny kolektora sanitarnego KS-2.pdf

PDFRys. nr 3.5 - Profil podłużny rurociągu tłocznego RT-1.pdf

PDFRys. nr 3.6 - Przepompownia ścieków P-1K.pdf

PDFRys. nr 3.7 - Schemat zagospodarowania terenu pompowni.pdf

PDFRys. nr 3.8 - Studzienka kanalizacyjna.pdf

PDFRys. nr 3.9 - Studzienka przyłączeniowa.pdf

PDFRys. nr 3.10 - Zestawienie projektowanych przyłączy kanalizacyjnych.pdf

PDFRys. nr 4.1 - Profil podłużny wodociągu KW-1.pdf

PDFRys. nr 4.2 - Profil podłużny wodociągu KW-1.1.pdf

PDFRys. nr 4.3 - Profil podłużny wodociągu KW-1.2.pdf

PDFRys. nr 4.4 - Profil podłużny wodociągu KW-1.3.pdf

PDFRys. nr 4.6 - Szczegóły techniczne wykonanai bloków oporowych.pdf

PDFRys. nr 4.7 - Zestawienie projektowanych przyłączy wodociągowych.pdf

PDFPBW Prószków opis techniczny elektryczna.pdf

PDFRys. nr 2 - Schemat ideowy zasilania przepompowni.pdf

PDFRys. nr 1 - Plan zagospodarowania terenu.pdf

PDFInformacja BIOZ.pdf

- specyfikacje techniczne:

PDFST-00.09 Roboty drogowe i wykończeniowe.pdf

PDFSpecyfikacje strona tytułowa.pdf

PDFSpis specyfikacji.pdf

PDFST-00.00 Wymagania ogólne.pdf

PDFST-00.01 Roboty przygotowawcze.pdf

PDFST-00.02 Roboty ziemne.pdf

PDFST-00.07 Sieć wodociągowa.pdf

PDFST-00.08 Skrzyżowania rurociągów z drogami, uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML