Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków".

Numer referencyjny: 2014-095744 data zamieszczenia: 21.07.2014.

PDFOgłoszenie o zamówieniu z dnia 21 lipca 2014 r..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w witrynie TED w dniu 24.07.2014 pod numerem 251467-2014-PL .

 

Dokumentacja przetargowa:

PDFwzór umowy.pdf

DOCFormularze ofertowe.doc

PDFOgłoszenie opublikowane.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nowy przetarg.pdf

PDFSzczegółowy opis przedmiotu zamowienia.pdf

PDFUmowa powierzenia danych osobowych.pdf

PDFModyfikacja SIWZ z dnia 25.08.2014.pdf

DOCXZmodyfikowany wzór umowy.docx

PDFZawiadomienie z dnia 9 wrzesnia 2014 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia ..pdf
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML