Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 17.07.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, BZP: 240174 - 2014 z dnia 17.07.2014 r.

DOCXOgłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.docx

PDFZawiadomienie z dnia 22 lipca 2014 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

 

 

 

 

 

Wersja XML