Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"

 

Numer ogłoszenia BZP: 143637-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014

 

Dokumentacja przetargowa:

DOCFormularze ofertowe.doc

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

PDFWZÓR UMOWY.pdf

PDFZawiadomienie z dnia 18 lipca 2014 r. o unieważnieniu postepowania.pdf

 

 

Dokumentacja techniczna:

PDFPrószków PB.pdf

PDFPrószków PIE.pdf

PDFPrószków PIWKCO.pdf

XLSXPrószków Przedmiar EXCEL.xlsx

PDFSP Prószków Toalety ERCAD ZEROW przedmiar.pdf

PDFSP Prószków Toalety ERCAD ZEROW str tyt.pdf

ATHSP Prószków Toalety ERCAD ZEROWY.ath

PDFSTWiORB szkoła Prószków-bez pierwszej strony.pdf

 

 

 

 

Wersja XML