Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje finansowe - rok 2014

 1. SPRAWOZDANIE O UDZIELENIE  POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓSTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROKU 2013 - XLSwykaz akcyza 2013.xls        
 2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , któym w 2013 r., w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych za 2013 rok.pdf

   

   

                                      

 

 

Wersja XML