• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2014

1.Wykonanie budżetu gminy Prószków za I kwartał 2014 r.

 Wykonanie budżetu gminy Prószków za I kwartał 2014 r..pdf

2. Korekta wykonania budżetu gminy Prószków za I kwartał 2014 r.

PDFKorekta nr 1 wykonania budżetu gminy Prószków za I kwartał 2014 r..pdf

2.Wykonanie budżetu gminy Prószków za II kwartał 2014 r.

PDFWykonanie budżetu gminy Prószków za II kwartał 2014 r..pdf

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz pzrebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

PDFInformacja o przebiegu wykoannia budżetu Gminy Prószków za I półrocze 2014 r..pdf

4.Wykonanie budżetu gminy Prószków za III kwartał 2014 r.

PDFWykonanie Budżetu Gminy Prószków za 3 kwartał 2014 r..pdf

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2014.

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2014.pdf

6. Sprawozdanie finansowe gminy Prószków za rok 2014.

PDFSprawozdanie finansowe gminy Prószków za rok 2014.pdf

7. Uchwała Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 r.
 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
ul. OPOLSKA 17
46-060 PRÓSZKÓW
tel. 77 4013700, 77 4648066
fax 77 4013711
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8708463
w tym miesiącu: 55859
dzisiaj: 1089

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1