Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2014

1.Wykonanie budżetu gminy Prószków za I kwartał 2014 r.

 Wykonanie budżetu gminy Prószków za I kwartał 2014 r..pdf

2. Korekta wykonania budżetu gminy Prószków za I kwartał 2014 r.

PDFKorekta nr 1 wykonania budżetu gminy Prószków za I kwartał 2014 r..pdf

2.Wykonanie budżetu gminy Prószków za II kwartał 2014 r.

PDFWykonanie budżetu gminy Prószków za II kwartał 2014 r..pdf

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz pzrebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

PDFInformacja o przebiegu wykoannia budżetu Gminy Prószków za I półrocze 2014 r..pdf

4.Wykonanie budżetu gminy Prószków za III kwartał 2014 r.

PDFWykonanie Budżetu Gminy Prószków za 3 kwartał 2014 r..pdf

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2014.

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2014.pdf

6. Sprawozdanie finansowe gminy Prószków za rok 2014.

PDFSprawozdanie finansowe gminy Prószków za rok 2014.pdf

7. Uchwała Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 r.
 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML