Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy BZP: 114112 - 2014 z dnia 03.04.2014

DOCXOgłoszenie o zamiarze zawarcia umowy..docx

PDFZawiadomienie z dnia 8 kwietnia 2014 r. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

 

 

 

 

 

 

Wersja XML