Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2013 r.

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

PDFUchwała nr XXXVII-285-2014.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka u dzienneo opiekunazatrudnionego przez Gminę oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.

PDFUchwała nr XXXVII-286-2014.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.

PDFUchwała nr XXXVII-287-2014.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę oraz zasad jego ustalania.

PDFUchwała nr XXXVII-288-2014.pdf

Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

PDFUchwała nr XXXVII-289-2014.pdf

Uchwała w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

PDFUchwała nr XXXVII-290-2014.pdf

Uchwała w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospdodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie.

PDFUchwała nr XXXVII-291-2014.pdf

Uchwała w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodariowania przestrzennego Miasta Prószków.

PDFUchwała nr XXXVII-292-2014.pdf

Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków

PDFUchwała nr XXXVII-293-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżcie gminy na rok 2014.

PDFUchwała nr XXXVII-294-2014.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XXXVII-295-2014.pdf

 

 

Wersja XML