Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków".

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków".

Numer referencyjny:2014-008808   data zamieszczenia: 20.01.2014.

PDFOgłoszenie o zamówieniu 2014-008808.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w witrynie TED w dniu 22.01.2014 pod numerem 2014/S 015-022859.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie:

PDFOgłoszenie dodatkowych informacji - zmiana.pdf

 

Dokumentacja przetargowa:

PDFPismo z dnia 14 marca 2014 r w sprawie zawiadomienia o unieważnieniu postępowania.pdf

 

Uwaga Wykonawcy! Zmiana terminu składania ofert!

PDFPismo z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie odpowiedzi na zapyatania wykonawców i przedłuzenia terminu składania ofert.pdf

 

Uwaga Wykonawcy! Zmiana zał. nr 1 do SIWZ - formularz "Oferta"

PDFPismo z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie modyfikacji SIWZ.pdf

DOCZmodyfikowany formularz ofertowy.doc

 

DOCFormularze ofertowe.doc

PDFOgłoszenie opublikowane.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

PDFSzczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

PDFUmowa powierzenia danych osobowych.pdf

PDFwzór umowy.pdf

 

 

 

 

Wersja XML