Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.

Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.

Treść ogłoszenia: PDFZarządzenie nr 390-2014.pdf

Wzór oferty: Wzór oferty.doc

Wyniki konkursu: DOCInformacja o wynikach konkursu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2014.doc

 

 

 

Wersja XML