Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków - II

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków - II.

Numer ogłoszenia BZP: 11208 - 2014 ; data zamieszczenia: 10.01.2014.

Dokumentacja przetargowa:

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCFormularze ofertowe.doc

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc

DOCWzór umowy Przedszkole Publiczne w Górkach.doc

DOCWzór umowy Przedszkole Publiczne w Prószkowie.doc

DOCWzór umowy Urząd Miejski w Prószkowie.doc

DOCWzór umowy Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bguszycach.doc

DOCWzór umowy Zespół Szkolno -Przedszkolny w Złotnikach-.doc

PDFInformacja z dnia 28 stycznia 2014 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML