Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 grudnia 2013 r.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFUchwała nr XXXV-272-2013.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2014.

PDFUchwała nr XXXV-273-2013.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013.

PDFUchwała nr XXXV-274-2013.pdf

Uchwała zmienająca uchwałę w sprawier przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

PDFUchwała nr XXXV-275-2013.pdf

Uchwała w sprawie przystąpienia do Porozumienia w zakresie partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastepczych oraz osób starszych w województwie opolskim - Opolska Karta Rodziny.

PDFUchwała nr XXXV-276-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XXXV-277-2013.pdf

 

 

Wersja XML