Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Burmistrz Prószkowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami okreslonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2014".

 

Treść ogłoszenia: PDFOgłoszenie o konsultacjach z dnia 6 listopada 2013 r..pdf

Projekt Programu:PDFProjekt programu współpracy na rok 2014.pdf

Protokół konsultacji: PDFProtokół z konsultacji.pdf

 

 

 

Wersja XML