Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV GPZ Prószków" na terenie działki nr 318/4 km 1 obręb Zimnice Małe"

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 24.10.2013 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 24 października 2013 r..pdf

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 3 lutego 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Treść:PDFZawiadomienie z dnia 3 lutego 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.pdf

 

 

 

 

Wersja XML