Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul. Daszyńskeigo 2".

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 2".

 

Numer ogłoszenia BZP: 213153-2013; data zamieszczenia: 14.10.2013.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 222001 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013

 

Dokumentacja przetargowa:

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCFormularze Ofertowe.doc

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc

DOCWzór umowy.doc

PDFmodyfikacja z dnia 16.10.2013.pdf

DOCZmodyfikowany wzór umowy.doc

DOCogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc

PDFPismo z dnia 23 pażdziernika 2013 r. w sprawie odpowiedzi na zapytania wykonawców.pdf

PDFZawiadomienie z dnia 4 listopada 2013 r. o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

 

 

Dokumentacja techniczna:

PDFPrzedmiar robót.pdf

JPEGInwentaryzacja dachu - rzut dachu.jpeg

JPEGInwentaryzacja dachu - rzut konstrukcji więźby.jpeg

JPEGInwentaryzacja dachu - rzut poddasza.jpeg

PDFMetryka projektu.pdf

PDFPrzekrój.pdf

PDFZdjęcia obiektu.pdf

PDF0 TYTUŁOWA.pdf

PDF1 WYMAGANIA OGÓLNE.pdf

PDF2 ROBOTY CIESIELSKIE.pdf

PDF3 POKRYCIA DACHOWE DACHÓWKĄ.pdf

PDF4 ROBOTY MURARSKIE.pdf

PDF5 POKRYCIA PAPOWE.pdf

PDF6 OKŁADZINY KARTONOWO-GIPSOWE.pdf

PDF7 BUDOWLANE ROBOTY BLACHARSKIE.pdf

 

Wersja XML