Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r.

Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

PDFUchwała nr XXXI-238-2013.pdf

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.

PDFUchwała nr XXXI-239-2013.pdf

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednoltego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prószków na dofinansowanie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwianie materiałów zawierajacych azbest.

PDFUchwała nr XXXI-240-2013.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr XXXI-241-2013.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała nr XXXI-242-2013.pdf

Uchwała w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

PDFUchwała nr XXXI-243-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

PDFUchwała nr XXXI-244-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XXXI-245-2013.pdf

 

Wersja XML