Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony z dnia 31.07.2013 r. na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków"

Przetarg nieograniczony na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbestu z terenu gminy Prószków"

Numer ogłoszenia w BZP: 153255-2013 data zamieszczenia: 31.07.2013

DOCFormularze Ofertowe azbest.doc

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCXOpis przedmiotu zamówienia - Rozdz. B.docx

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA azbest.doc

DOCUmowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.doc

DOCWzór umowy z wykonawcą.doc

PDFzałacznik nr 2 do OPZ.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14 sierpnia 2013 r..pdf

 

 

Wersja XML