Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 19 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Górki-Folwark

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Górki - Folwark.
 

Numer ogłoszenia BZP: 148207-2013  ; data zamieszczenia: 19.07.2013

 

Dokumentacja przetargowa:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Górk-Folwark.pdf

 

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Górki- Folwark.doc

DOCWzór umowy.doc

DOCFormularze Ofertowe.doc

PDFPrzedmiar - drogi - całość - aktualizacja.pdf

DOCZmodyfikowany wzór umowy Górki - Folwark.doc

PDFModyfikacja Górki - Folwark.pdf

 

 

-opisy techniczne:

PDFInformacja BIOZ.pdf

PDFOpis do projektu zagospodarowania.pdf

PDFOpis techniczny drogowy.pdf

PDFTabela humusu.pdf

PDFTabela nakładek.pdf

PDFTabela profilowania.pdf

PDFTabela robót ziemnych.pdf

-rysunki:

PDFCharakterystyczne.pdf

PDFKonstrukcyjne.pdf

PDFProfil.pdf

PDFPrzepusty.pdf

PDFSytuacyjny.pdf

-specyfikacje techniczne:

PDFSpecyfikacje techniczne.pdf

PDFSpis.pdf

 

 

 

Wersja XML