Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 19 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Remont drogi wewnętrznej ul. ks. Skorupy w Chrząszczycach.

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Remont drogi wewnętrznej ul. ks. Skorupy w Chrząszczycach.
 

Numer ogłoszenia BZP: 148065-2013  ; data zamieszczenia: 19.07.2013

 

Dokumentacja przetargowa:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Chrząszczyce.pdf

 

 

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCXSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chrząszczyce ul. Skorupy.docx

DOCWzór umowy.doc

DOCFormularze Ofertowe.doc

PDFChrząszczyce - ul.Ks.Skorupy przedmiar.pdf

PDFopis techniczny.pdf

PDFprzekrój A-A.pdf

PDFprzekrój B-B.pdf

PDFprzekrój C-C.pdf

PDFprzekrój D-D.pdf

PDFprzekrój E-E.pdf

PDFzagospodarowanie.pdf

PDFModyfikacja - Chrząszczyce.pdf

DOCZmodyfikowany wzór umowy Chrząszczyce.doc

 

- specyfikacje techniczne:

PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.pdf

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo, ost

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo, ost

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo, ost

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo, ost

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo, ost

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo, ost

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo, ost

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo, ost

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo, ost

PDFD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.pdf

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo, ost

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo, ost

PDFOKŁADKA.pdf

 

 

Wersja XML