Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków.
 

Numer ogłoszenia BZP: 132853 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013

 

Dokumentacja przetargowa:

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA azbest 2013.doc

PDFzałacznik nr 2 do OPZ.pdf

DOCXOpis przedmiotu zamówienia - Rozdz. B.docx

DOCUmowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.doc

DOCwzór umowy z wykonawcą.doc

DOCFormularze Ofertowe azbest.doc

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf

 

 

Wersja XML