Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 19 czerwca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - doziemna linia elektroenergetyczna WN-220kV relacji Groszowice-Prószków.

1.Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej linii elektroenergetycznej WN-220 kV relacji Groszowice - Prószków.

Treść: PDFObwieszczenie z dnia 19 czerwca 2013 r..pdf

2. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie doziemnej linii elketroenergetycznej WN-220 kV relacji Groszowice-Prószków.

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 28 sierpnia 2013 r..pdf

 

Wersja XML