Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2012 rok.

PDFUchwała nr XXIX-225-2013.pdf

Uchwała w sprawie udzielenia absolutroium Burmistrzowi Prószkowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Prószków za 2012 rok.

PDFUchwała nr XXIX-226-2013.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomosci gruntowych niezaudowanych.

PDFUchwała nr XXIX-227-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

PDFUchwała nr XXIX-228-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XXIX-229-2013.pdf

Uchwała w sprawie przystąpienia do realziacji projektu partnerskiego pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013.

PDFUchwała nr XXIX-230-2013.pdf

Uchwała w sprawie wyrażena zgody na nabycie nieruchomosci gruntowych.

PDFUchwała nr XXIX-231-2013.pdf

Uchwała w sprawie sposobu ustalenia wysokosci opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjneju na obszarze gminy Prószków.


PDFUchwała nr XXIX-232-2013.pdf

Wersja XML