Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków.

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
 

Numer ogłoszenia BZP: 182158 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 183628 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP:  77651 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013

 

Dokumentacja przetargowa:


DOCFormularze ofertowe.doc

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc

DOCSzczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.doc

DOCWzór umowy.doc

PDFModyfikacja nr 1 z dnia 9 maja 2013 r..pdf

DOCZmodyfikowany Załącznik nr 1 OFERTA.doc

DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc

PDFPismo z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz modyfikacji nr 2.pdf

DOCUmowa powierzenia danych osobowych zał. do pisma z dnia 2013.05.15.doc

DOCzmodyfikowany wzór umowy 2013.05.15.doc

DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.05.2013.doc

PDFPismo z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie odpowiedzi na zapytania wykonawców.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

 

 

 

 

Wersja XML