Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Uchwała w sprawie przystapienia do porozumienia międzygminnego.

PDFUchwała nr XXVIII-220-2013.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej.

PDFUchwała nr XXVIII-221-2013.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej.

PDFUchwała nr XXVIII-222-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

PDFUchwała nr XXVIII-223-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XXVIII-224-2013.pdf

 

Wersja XML