Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Sesja Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. zwołana w trybie par. 12 ust. 6 i par. 13 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków (Dz.Urz.Woj.pol. z 2004 r. nr 24 poz. 690 z późn. zm.).

 

Podjęte na sesji uchwały:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

PDFUchwała nr XXVII-219-2013.pdf

 

 

 

 

Wersja XML