Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego Gminy Prószków.

 

Numer ogłoszenia BZP: 105202 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 115036 - 2013; data zamieszczenia: 22.03.2013

 

Dokumentacja przetargowa:

DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx

JPEG120918 242Pr prog prz PLOT.jpeg

JPEG120918 242Pr1 uwarunkowania PLOT.jpeg

JPEG120918 242Pr1a rozwój zabudowy PLOT.jpeg

JPEG120918 242Pr2 kierunki PLOT.jpeg

DOCXFormularze ofertowe.docx

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko.pdf

DOCXSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.docx

PDFUchwała Rady Miejskiej.pdf

DOCWzór umowy.doc

PDFZmiana studium.pdf

PDFPismo z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie odpowiedzi na zapytania wykonawców.pdf

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx

PDFPismo z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie odpowiedzi na zapytania wykonawców.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

 

 

 

Wersja XML