Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

prowadzonych na terenie Gminy Prószków  na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.)

Rejestr Żłobków i Klubów dziecięcych w Gminie Prószków dostępny jest pod poniższym linkiem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i%20klubow?p_p_id=48_INSTANCE_6plEdv9iJMPX&_48_INSTANCE_6plEdv9iJMPX_iframe_NTS=55163209103

Wersja XML