Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 lutego 2013 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

PDFUchwała nr XXV-195-2013.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

PDFUchwała nr XXV-196-2013.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr XXV-197-2013.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr XXV-198-2013.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

PDFUchwała nr XXV-199-2013.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

PDFUchwała nr XXV-200-2013.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali.

PDFUchwała nr XXV-201-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

PDFUchwałą nr XXV-202-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XXV-203-2013.pdf

Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Prószków.

PDFUchwała nr XXV-204-2013.pdf

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi         z dnia 26 października 2012 r. oraz z dnia 9 stycznia 2013 r.

PDFUchwała nr XXV-205-2013.pdf

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi          z dnia 2 stycznia 2013 r.

PDFUchwała nr XXV-206-2013.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML