Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy:Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa.

PDFUchwała nr XXIV-189-2013.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawei skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

PDFUchwała nr XXIV-190-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr XXIV-191-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

PDFUchwała nr XXIV-192-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PDFUchwała nr XXIV-193-2013.pdf

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nie wygasania wydatków w roku 2012.

PDFUchwała nr XXIV-194-2013.pdf

 

Wersja XML