Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2012 r.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFUchwała nr XXIII-182-2012.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2013.

PDFUchwała nr XXIII-183-2012.pdf

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajec nauczyciela pedagoga, psychologa i logopedy.

PDFUchwała nr XXIII-184-2012.pdf

Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Prószków na lata 2013 - 2018.

PDFUchwała nr XXIII-185-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

PDFUchwała nr XXIII-186-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

PDFUchwała nr XXIII-187-2012.pdf

Uchwała w sprawie nie wygasania wydatków w roku 2012.

PDFUchwała nr XXIII-188-2012.pdf

 

Wersja XML