Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzór deklaracji:

 

Załączniki do deklaracji:

-

-

-

Do deklaracji należy także załączyć kopię aktualnej umowy z przedsiębiorstwem wywożącym odpady komunalne z posesji.

 

 

Informacje dotyczące wypełniania wzoru deklaracji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Prószkowie pod nr tel. 77 4013 723.

 

Wersja XML