Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków".

 

Nr ogłoszenia BZP: 509642 - 2012 ; data zamieszczenia: 13.12.2012

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 4 stycznia 2013 r..pdf

PDFOdpowiedz na zapytania z dnia 18 grudnia 2012 r..pdf

 

 

Dokumentacja przetargowa:

DOCFormularze ofertowe.doc

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc

DOCWzór umowy.doc

 

 

Wersja XML