Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Burmistrz Prószkowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami okreslonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2013".

 

Treść ogłoszenia: PDFogłoszenie o konsultacjach na rok 2013.pdf

 

Projekt Programu: PDFProjekt programu współpracy na rok 2013.pdf

 

Wersja XML