Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr aktów prawa miejscowego 2011

Nr uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Nr V/31/2011

z dnia 25 lutego 2011 r.

wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

 

Nr VI/35/2011 

z dnia 31 marca 2011 r.

opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.51.656

Ogłoszony: 2011-05-18

Nr VI/36/2011 

z dnia 31 marca 2011 r.

zmiany uchwały Nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.52.684

Ogłoszony: 2011-05-20

Nr VII/51/2011

z dnia 25 maja 2011 r.

uchwalenia statutu sołectwa Przysiecz

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.116.1388

Ogłoszony: 2011-10-14

Nr VIII/54/2011 

z dnia 30 czerwca 2011 r.

wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.87.1128

Ogłoszony: 2011-08-09

Nr VIII/63/2011

z dnia 30 czerwca 2011 r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Małe, gmina Prószków.

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.85.1108

Ogłoszony: 2011-08-04

Nr VIII/66/2011

z dnia 30 czerwca 2011 r.

zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

 

Nr VIII/64/2011

z dnia 30 czerwca 2011 r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząszczyce

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.87.1129

Ogłoszony: 2011-08-09

Nr IX/67/2011

z dnia 5 września 2011 r.

nadania nazwy ulicy

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.107.1302

Ogłoszony: 2011-09-23

Nr IX/68/2011

z dnia 5 września 2011 r.

utworzenia odrębnego obwodu głosowania nr 9 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8.
 

Nr X/71/2011

z dnia 29 września 2011 r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki, gmina Prószków.
 

Nr X/76/2011 

z dnia 29 września 2011 r.

nadania nazwy ulicy
 

Nr XI/82/2011 

z dnia 27 października 2011 r.

wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych

Nr XI/83/2011 

z dnia 27 października 2011 r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
 

Nr XI/84/2011 

z dnia 27 października 2011 r.

określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

Nr XI/85/2011 

z dnia 27 października 2011 r.

uchylenia Uchwały nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przysiecz.
 
 

Nr XI/80/2011

z dnia 27 października 2011 r.

zmiany Uchwały nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
 

 

Wersja XML