Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

Dokumenty wymagane do wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Do wniosku o wydanie zezwolenia zgodnie z art.18 pkt 6 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 1. Pisemna zgoda właściciela (wspólnoty mieszkańców), użytkownika, zarządcy lub administratora budynku (Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej)
 1. Decyzja właściwego państwowego Inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu
 1. Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu
 1. Dowód zapłaty
 1. Umowa spółki cywilnej

 

Dokumenty wymagane do wydania zezwolenia jednorazowego na sprzedaż alkoholu

 1. wniosek o wydanie zezwolenia
 2. kopia zezwolenia stałego (jeśli zezwolenie stałe wydane jest z innej gminy)
 3. umowa spółki cywilnej, (jeśli zezwolenie jest na spółkę)
 4. zgoda właściciela lokalu
 5. zgoda właściciela gruntu
 6. zaświadczenie zapłaty za zezwolenie stałe (jeśli zezwolenie stałe jest z innej gminy)
 7. dowód zapłaty

 

Załączniki do pobrania:

PDFWniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego
DOCXWniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego.docx
PDFWniosek o wydanie zezwolenia stałego
DOCXWniosek o wydanie zezwolenia stałego.docx
 

 

 

 

Wersja XML