Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach ul. Jędrzejczyka 8

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach ul. Jędrzejczyka 8".

 

Nr ogłoszenia BZP: 348294-2012 ; data zamieszczenia: 14.09.2012

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 367736 - 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 207127 - 2012; data zamieszczenia: 27.09.2012

Dokumentacja przetargowa:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26 października 2012 r..pdf

DOCFormularze Ofertowe.doc

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 20.08.doc

DOCWzór umowy.doc

 

Modyfikacja z dnia 27 września 2012 r.

PDFOdpowiedzi na zapytania i modyfikacja z dnia 27 września 2012 r..pdf

DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.09.2012 r..doc

 

Modyfikacja z dnia 26 września 2012 r.:

PDFModyfikacja z dnia 26 września 2012 r. - pismo.pdf

DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc

PDFŹlinice Świetlica v4a OFE.pdf

PDFŹlinice Świetlica v4a PRD.pdf

 

Przedmiary robót:

część budowlana:

PDFZlinice Swietlica v2 OFE.pdf

PDFZlinice Swietlica v2 PRD.pdf

część elektryczna:

PDFPRZEDMIAR Zlinice przebud.i rozbud.Ĺ_wietlicy.pdf

część sanitarna:

PDFS08_przedmiar_instalacje_2012.pdf

PDFS05_przedmiar_przylacza kandeszcz_2012.pdf

 

Projekt budowlany:

- dokumenty formalne:

PDFMapa do zmiany planu Boguszyce-Źlinice.pdf

PDFmapa ZUD Źlinice.pdf

PDFOPINIA ZUD Źlinice.pdf

PDFWarunki deszczówka Świetlica Źlinice.pdf

PDFwarunki przyłączenia prądu Żlinice.pdf

PDFzmiana planu Boguszyce i Zlinice 2006.pdf

- część architektoniczna:

PDFOPIS- PB Swietlica Źlinice.pdf

PDFRYS. A.01 Rzut parteru- świetlica Źlinice.pdf

PDFRYS. A.02 Rzut poddasza- świetlica Źlinice.pdf

PDFRYS. A.03 Rzut dachu- świetlica Źlinice.pdf

PDFRYS. A.04 Przekrój A-A- świetlica Źlinice.pdf

PDFRYS. A.05 Przekrój B-B- świetlica Źlinice.pdf

PDFRys. nr PZT 01.pdf

PDFRys.A.06 Elewacja frontowa- świetlica Źlinice.pdf

PDFRys.A.07 Elewacja północna- świetlica Źlinice.pdf

PDFRys.A.08 Elewacja wschodnia- świetlica Źlinice.pdf

PDFRys.A.09 Elewacja zachodnia- świetlica Źlinice.pdf

PDFRys.A.10 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej- świetlica Źlinice.pdf

- część elektryczna:

PDFE-1-zm.pdf

PDFE-2-zm.pdf

PDFE-3.pdf

PDFE-4-zm.pdf

PDFmetryka bez pomiaru.pdf

PDFopis przyłącze elektryczne.pdf

PDFschemat zlinice.pdf

PDFzlinice-demontaze.pdf

- część konstrukcyjna:

PDFekspertyza świetlica- Źlinice.pdf

PDFOPIS TECHNICZNY-konstrukcja.pdf

PDFRys. K.01 Rzut fundamentów.pdf

PDFRys. K.02 Strop nad parterem.pdf

PDFRys. K.03 Wykaz stali.pdf

PDFRys. K.04 Więźba dachowa.pdf

PDFZESTAWIENIE DREWNA.pdf

- część sanitarna:

budynek:

PDFS00_opis sanitarny.pdf

PDFS01_parter wkan.pdf

PDFS02_parter co.pdf

PDFS03_rozwiniecie wody.pdf

PDFS04_rozwiniecia kansan.pdf

PDFS05_rozwiniecia co.pdf

przyłącza:

PDFS00a_metryka_przyłącza kan. deszcz.pdf

PDFS00b_warunki deszczowka Źlinice.pdf

PDFS00e_opis przyłącza kan. deszcz.pdf

PDFS01_plan sytuacyjny.pdf

PDFS02_profil kan deszcz.pdf

Specyfikacje tecznicze:

budowlana:

PDFST Zlinice swietlica.pdf

PDFstrona-tytu-specyf-.pdf

elektryczna:

PDFSpecyfikacja techniczna elektr..pdf

PDFstrona tytułowa ST elektr.pdf

sanitarna:

PDFS03_specyfikacja techniczna_przyłącza kd.pdf

PDFS06_specyfikacja techniczna_instalacje.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML